Ühenduse Alkoholivaba Eesti (AVE) akadeemilise nõukogu liikmed tutvustasid uuemaid alkoholiuuringuid, mis kinnitavad, et ka mõõdukas koguses tarvitatav alkohol toob endaga kaasa terviseriske.

Austraalia, Kanada ja Ameerika Ühendriikide ülikoolide hiljuti avaldatud ühisuuringus võeti vaatluse alla 54 varasemat uuringut, milles järeldati, et mõõdukas alkoholi tarvitamine on tervisele kasulik. Selgus üks oluline viga, kirjutab Sakala.

«Uuringutes ei eristatud enamasti kauaaegseid karsklasi, hiljuti alkoholi tarvitamisest loobunuid ja juhuslikke tarvitajaid,» seletas poliitikauuringute keskuse PRAXIS tervisepoliitika analüütik Taavi Lai.

Seega on paljud uuringute «karsklased» tegelikult tervisehädadega endised alkoholitarvitajad. Nii teevadki uurijad eksliku järelduse mõõduka joomise kasulikust mõjust.

Vähirisk suureneb

«Keskealiste meeste vähirisk, kui nad tarvitavad 40 grammi puhast alkoholi päevas, tõuseb alkoholi mittetarvitajatega võrreldes 15-lt 50-le 100 000 inimese kohta. Nii et risk tõuseb umbes neli korda,» rääkis professor Arvo Tikk Tartu ülikooli närvikliinikust.

«On näidatud, et ka alkoholi mõõdukas pruukimine põhjustab intensiivset veresoonte arengut üle veresoone endoteeli kasvu stimuleeriva faktori, soodustades nii vähirakkude arengut,» kõneles Tikk.

Uuringuid, mis kinnitavad, et lootele ohutut alkoholikogust pole olemas, tutvustas endine Maailma Tervishoiu organisatsiooni kontaktisik alkoholi küsimustes Mari Järvelaid.

Kahjustused emaüsas

«Eestis on fetaalne (emaüsane) alkoholisündroom (FAS) aladiagnoositud. Ilmselt ei ole meie arstid harjunud lapsi vaatama sellise pilguga, et kas neil on mahajäämus arengus,» lausus ta.

FAS-i korral võivad esineda kasvupeetus, vaimne ja motoorne mahajäämus, õpiraskused ning suhtlemis- ja käitumishäired, sageli kaasasündinud nägemis-, kuulmis- ja tajuhäired, hüperkineetiline sündroom, epilepsia, kaasasündinud südamerike ning neeruanomaalia.

«FAS on täielikult ennetatav, kui raseduse ajal alkoholi ei tarvitata,» võttis Järvelaid uuringu tulemused kokku.

TARBIMINE

Kui 1990. aastal tarbiti Eestis ühe elaniku kohta kuus liitrit sajaprotsendilist alkoholi aastas, siis 2006. aastal oli see näitaja 12 liitrit.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel on kriitiline piir kuus liitrit absoluutset alkoholi aastas, selle ületamine toob kaasa rahvastiku degenereerumise.

Allikas: Eesti konjunktuuriinstituut

Allikas: Alkohol on kahjulik ka mõõdukas koguses, PM