Uuringufirma Praxis tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo sõnul peaks haigekassa mõistlike ravimahtude vähenemise olukorras praeguseks kogutud reservidega toime tulema paar aastat.

“Minu arvamus ei ole viimase poole aasta jooksul muutnud. Lühiajalises perspektiivis on kõige mõistlikum võtta kasutusele reservid ja väga tõsiselt tuleks muidugi mõelda sellele, mis pärast seda saab, kui reservid hakkavad otsa saama,” rääkis Aaviksoo intervjuus “Aktuaalsele kaamerale”.

See millal reservid otsa saavad sõltub Aaviksoo sõnul tänasel päeval sellest, kes mida usub. “Aga paari aasta jooksul peaks olema nende reservidega, mis on kogutud, n-ö mõistlike ravimahtude vähenemise olukorras siiski haigekassal võimalik täiesti rahuldavalt tulla toime.”

“Kahe eelmise majanduslanguse ajal isegi olukorras, kus oluliselt tervishoiu kulutused ei vähenenud, elanikkonna tervislik seisund halvenes ja suurenes ka suremus, ehk selline kriisiolukord mõjub nii või teisiti tervisele kehvasti,” rääkis Aaviksoo.

Löögi alla võivad sattuda personalikulud

Kui valitsus ei luba haigekassal reserve piisaval määral kasutusele võtta, siis tuleb Aaviksoo sõnul tervishoiuteenuse osutajatel osa inimesi koondada või palku vähendada. Ta lisas, et investeeringutelt on suhteliselt keeruline kokku hoida, sest siis ei saaks kasutada Euroopa Liidu struktuurvahendite raha.

Allikas: Ekspert: haigekassa reservidest peaks jaguma paariks aastaks, ERR