“Terevisiooni” stuudios kommenteeris uue koalitsiooni plaanitavaid maksumuudatusi Praxise vanemanalüütik Alari Paulus.

„Kogu uue koalitsiooni loomise ja koalitsioonileppe juures on olulisemad üldised põhimõtted ja visioon, kuid maksupoliitikat tahetakse väga detailselt käsitleda,“ rääkis Paulus. Mõneti võib maksumuudatusi mõjutada ka valijale meeldimise aspekt, valijale jääb kõlama „10 eurot rohkem rahakotti“.

„Maksureformide puhul tuleks vaadata terviklikku pilti, kõiki muudatusi üheaegselt, sest muidu juhtub nii, et ühe käega anname, teisega võtame ning netoefekt ei olegi midagi erilist,“ ütles Paulus, juhtides tähelepanu vajadusele käsitleda maksusüsteemi süsteemselt. „Kui tahta suuremaid struktuurseid muudatusi, ootaks koalitsioonileppesse pigem seda, kas üldine maksukoormus võiks jääda samaks, suureneda, väheneda; kas muutuvad kulutuste osas prioriteedid, kuidas näeks välja erinevate allikate maksustamine, sh tööjõud, kapital, kasum, varad, tarbimine.“

Hetkel on maksuvaba miinimum 170 eurot. Kõrvutades võimalikku 205-eurost ja 500-eurost maksuvaba miinimumi, võib graafikult näha, et maksuvaba tulu tõstmine hakkab üha enam kasu tooma keskmisest kõrgema sissetulekuga inimestele. Kui eesmärk on tabada just tulujaotuse keskmist või madalamat osa, pole tulumaksuvaba miinimumi enam kui kahekordne suurendamine eriti tõhus. “Kui tulumaksuvaba miinimum ületab inimeste teenitava brutotulu, pole maksumuudatustest madalamatele detsiilidele (esimesed tulbad) täit kasu,“ selgitas Paulus.

maksuvaba-tuluLisaks kommenteeris Paulus ka ülemistele tuludetsiilidele väga kitsalt suunatud täiendavat maksuastet (29% üle 1600€): „Üldine maksuteooria soovitus on võimalikult lai maksubaas, võimalikult vähe erindeid, muidu ei saa maksutulu korjata. Kui me kõige rikkamatele teeme eraldi maksuastme, siis see on rahvastiku õiglustunde kohapealt ehk õigustatud, aga raha sealt palju ei teeni.“ „Iga maksumuudatuse puhul tuleb arvestada maksusüsteemi keerukuse, administreerimise kuludega, muutuste mõjuga maksukäitumisele (nt OÜde rajamine),“ rõhutas Paulus.

Kokkuvõtvalt soovitab Paulus maksupoliitikas lähtuda erinevatest kriteeriumitest ja neid kompleksselt käsitleda. „Varasemalt rõhutati, et astmelist tulumaksu tutvustada ei saa, sest see mõjub pärssivalt tööjõu stiimulitele, nüüd on retoorika nihkunud sinna, et peame mõtlema ebavõrdsusele, tulude jaotuse peale – neid aspekte tuleks aga alati ühekorraga silmas pidada.“

 

Allikas: Analüütik: 500-eurone maksuvaba tulu jääb osaliselt kasutamata inimestel, kes teenivad alla 500 euro, ERR