Riina Sikkut, Poliitikauuringute Keskus Praxis tervisepoliitika programmi analüütik.

Praegu vähem kui pooled perearstid tegutsevad üksik praksises. Mitmed perearstid on moodustanud ühispraksise ja seal on ka pereõed. Võib-olla suuremad perearstikeskused pakuvad ka mingisuguseid täiendavaid teenuseid oma patsientidele.

Tervisekeskus hõlmaks vähemalt kolme perearsti. Suuremates kohtades ka näiteks 6 perearsti. Lisaks pakuks ämmaemanda, füsioterapeudi ja koduõe teenuseid. Seal võivad olla ka psühholoogi teenused või nõustamisteenust pakkuvad inimesed ning sotsiaaltöötajad. Olenevalt  sellest, mida selle nimistuga patsientidel parasjagu vaja on ja perearstikeskus on otsustanud seda korraldada. Ei ole välistatud ka see, et kui nimistu inimesed vajavad teatud eriarsti abi, siis tervisekeskus organiseerib, et kord kuus käib eriarst vastuvõtul. Selles mõttes võiks eriarsti kättesaadavus paraneda ka patsientide jaoks.

Vaata lisa intervjuus.

Allikas: 2018. aastal peaks tööd alustama 15 tervisekeskust, ERR