8. novembril algusega kell 14.00 toimub Riigikogu konverentsisaalis Riigikogu põhiseaduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni ja kultuurikomisjoni avalik ühine istung kodanikuühiskonna arengust.

Kolme komisjoni ühisistungil avavad Tarmo Jüristo (Poliitikauuringute Keskus Praxis), Hille Hinsberg (avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm) ja Maris Jõgeva (vabaühenduste liit EMSL) erinevad vaated sellest, mida oleks vaja avaliku võimu ja vabakonna koostöös teha, et ka edaspidi kodanikualgatus Eestis kasvaks, ning jätavad riigikogulastele järgmiseks kaheks aastaks töötamiseks kuus ettepanekut (loe altpoolt). Kellel võimalik, lülitage kell 14 sisse Riigikogu veebiülekande link, et sõnavõtte ning arutelu kuni 16ni jälgida.

Lisaks eelpool nimetatutele kuuleb siseminister Hanno Pevkurilt, kes valitsuses kodanikuühiskonna teemade eest seisab, valitsuse kolme mõtet kodanikuühiskonna teemal. Komisjonide nimel võtavad veel sõna Kalle Laanet, Yoko Alender, Aivar Kokk ning Laine Randjärv.

Ettekanded räägivad vabakonna ja avaliku võimu suhetest ning võimalustest vabakonna võimestamiseks ses koostöösuhtes. Räägitakse sellest, kuidas vabaühenduste tegevuse kaudu ühiskonnas  innovatsiooni luua, tuletatakse meelde tulevikutrendid ning pakutakse välja lahendused, kuidas muutusi osalemisharjumustes, ressursside liikumises ning muuski kodanikuühiskonna edendamiseks ära kasutada.

Ettekandjad jätavad homme saali arutamiseks ning kahel järgmisel aastal Riigikogule täitmiseks järgmised ettepanekud: 

1. Kujundada selgem ja jõulisem kaasamist ning osalemist soodustav poliitika, arendades edasi osalusmudeleid, -vorme ja -võimalusi, sh e-osalemist, ja seda nii kohalikes omavalitsustes, valitsusasutustes kui ka Riigikogus. Kaasava ja avatud valitsemise põhimõtete järgimist ning kogukondade võimestamist peavad silmas pidama nii riigi- kui haldusreform.

2. Luua sotsiaalsetele ettevõtetele tugistruktuurid nagu inkubaatorid, kiirendid, maksuregulatsioonid, mentorlus, ning väljendada selget tellimust sotsiaalse väärtuse loomiseks riigihangete kaudu (st soodsamaid tingimusi neile, kes teatud sihtrühmi toetavad ja probleeme lahendavad).

3. Tekitada võimalusi ja aktiivseid meetmeid selleks, et valdkonnapoliitikates, kus probleemid on kõige suuremad, nagu sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonnas, paraneks teenuste kvaliteet sotsiaalsete algatuste ja vabaühenduste kaasamise, rollide selgema jagamisega. Selle eelduseks on avalikke teenuseid delegeerivate asutuste oskused ning teenuseid osutavate vabaühenduste võimekus, selged kriteeriumid teenuste üleandmiseks seadusandluses ning teenuse osutajate elujõulisust ja teenuse mõju kasvatavad riigihanked. 

4. Kujundada selline maksupoliitika, mis motiveeriks annetama nii eraisikuid kui ettevõtjaid. Selleks eristada annetused teistest tulumaksu mahaarvamistest, suurendada annetuste tulumaksusoodustuste piirmäärasid, mis ergutaks eraraha kaasamist ühiskonna-asjadesse.

5. Investeeringud vabaühenduste arengusse ja kasvu ei saa väheneda: Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile tuleb tagada piisav rahastus. Ministeeriumite projekti- ja tegevustoetused saab veelgi sihipärasemaks korraldada, mis suurendaks toetuste tõhusust ja mõju. Riigieelarvest rahastamine peab saama eesmärgipärasem – lõpetada katuseraha jagamine, reformida hasartmängumaksu nõukogu.

6. Sõlmida valdkonnapoliitikate elluviimiseks strateegiliste partneritega vabakonnast mitmeaastased lepingud, mis ei oleks vaid toetus, vaid kirjeldaks läbimõeldud koostööd, mis läbiräägitud ootuste ja selgete kokkulepete korral tugevdab ka vabakonna esindusorganisatsioone ja nende sisedemokraatiat. Tugevad partnerid on riigile pikaaegsemalt kasulikumad neist, kes kulutavad aega ja inimesi ühekordseteks projektideks/kampaaniateks. 

Ühise istungi programm on järgmine:

14.00-14.05 Ühise istungi avab Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet

Valitsuse kolm mõtet

14.05-14.15 Hanno Pevkur, siseminister

Vabakonna olulisus ühiskonna terviklikkuse hoidmisel

Mis vajab ümbervaatamist vabakond – avaliku võimu suhetes ning kuidas avalik võim saaks koostöösuhtes vabakonda enam võimestada?

14.15-14.30 Tarmo Jüristo, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS juhatuse esimees

14.30-14.35 Yoko Alender, Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma esimees

14.35-14.50 Arutelu

Vabakonna roll innovatsioonis

Kuidas toetada vabaühenduste kaudu innovatsiooni ühiskonnas ja luua keskkonda, mis aitaks kasvatada pilootprojektidest programmid ja programmide kaudu luua süsteemset muutust ühiskonnas?

14.50-15.05 Hille Hinsberg, avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma nõunik

15.05-15.10 Aivar Kokk, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

15.10-15.25 Arutelu

Vabaühendused võimekate muutuste juhtijatena

Mida vajavad vabaühendused, et tulla paremini toime oma erisuguste rollidega ning kuidas neile seda tagada?

15.25-15.40 Maris Jõgeva, Vabaühenduste liidu EMSL juhataja

15.40-15.45 Laine Randjärv, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees

15.45-16.00 Arutelu

Istungist on võimalik vaadata otseülekannet Riigikogu veebilehelSamuti on istung hiljem Riigikogu veebilehel järelvaadatav.

Riigikogu hoonesse sissepääsuks on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Sisenemine Riigikogu hoone parempoolsest vestibüülist.

Allikas: Hea Kodanik