Kas oled tundnud, et oluliste otsuste tegemiseks napib infot? Kas sind huvitab, mis mõjutab annetuste kogumist, omatulu teenimist või uute inimeste kaasamist kõige rohkem? Kas tahaksid oma eelarve planeerimisel paremini teada, milliste riskidega pead arvestama? Kas sind huvitavad teiste organisatsioonide kogemused, kuidas takistused võimalusteks pöörata?
Kui vastasid kasvõi ühele küsimusele jaatavalt, siis on vabakonna tulevikugrupist sinu jaoks kasu, tule ja löö kaasa!
Vabakonna tulevikugrupi ülesanne on tuvastada olulisemaid teemasid, mis vabaühenduste tegevust Eestis lähiaastatel mõjutavad, ning mõelda läbi ja anda soovitusi, et vajalikeks muutusteks hästi valmis olla. Järgmiseks aastaks valmib neli raportit erinevatel teemadel. Peale raportite koostamist vaatame koos ühendustega, kas kirja said õiged asjad ning mõtleme läbi ja paneme kokku konkreetsed tegutsemissoovitused. Seejärel valime konkursi alusel välja vähemalt neli vabaühendust, kellel aitame tehtud soovitused ellu viia.
Praeguseks on valmis esimene raport, mis keskendub sellistele teemadele, mis ühenduste rahastamist lähiaastatel kõige enam mõjutavad. 25. aprillil toimub tulevikugrupi avaüritus, kus kõigil huvilistel on võimalik teemadega ja raportite koostamises sõna sekka öelda. Täpsem info ürituse kohta jõuab teieni järgmiseks nädalaks.
Projekti eestvedajaks on Vabaühenduste liit EMSL ja Poliitikauuringute Keskus Praxis. Tulevikugruppi toetab EMP Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi kaudu.
Täpsemalt loe siit: http://www.ngo.ee/tulevik