Avatud Valitsemise Partnerluse üheks tegevussuunaks on  Independent Reporting Mechanism e. IRM, mille käigus analüüsitakse riikide avatud valitsemise tegevuskavade elluviimise seisu.  Hindamisprotsessi kaasatakse kohalik ekspert igast partnerluses osalevast riigist. IRM-i rahvusvaheline ekspertide paneel valis Eesti eksperdiks Hille Hinsbergi, Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi eksperdi.
Eksperdi  ülesandeks on  koostada sõltumatu uuring valitsuse tegevuskava täitmise olukorra kohta küsitledes erinevaid osapooli ja analüüsides olemasolevaid kirjalikke tõendusmaterjale.  Raport peab avaldamisküpseks saama järgmise aasta veebruaris.