Kolmapäeval, 29. veebruaril toimub avalik arutelu internetivabaduse teeside edasise saatuse üle. Arutelu toimub Tallinnas, Solarise keskuse Apollo raamatupoe kohvikus algusega kell 15, osavõtt on vaba.
Arutelust teeb ERR veebiülekande, mis on jälgitav aadressil uudised.err.ee
Vestlust juhib ERR arvamustoimetaja Rain Kooli. Vestluses  osalevad:

  • Linnar Viik:  Internetivabaduse põhimõtted: eesmärk  ja  lähtealused
  • Silver Meikar: Universaalsed inimõigused ja internet kui peamine vahend  nende  rakendamiseks
  • Peeter P. Mõtsküla: Loomingu kaitsmisest ja jagamisest
  • Sten  Tamkivi : Avatud internet ja e-kaubandus

Järgneb arutelu teeside tulevikust, sealhulgas milline on teeside seos  kehtivate ja tulevaste seaduste, regulatsioonide ja rahvusvaheliste lepete suhtes. Küsime, mis on teeside  jõustamiseks võimalikud viisid  ja rahvusvaheline ulatus?
Internetivabaduse mõttepaberis on koondatud põhimõtted internetikasutajate põhiõiguste teemal, mida riigid ja kodanikud peaks alati järgima uute seaduste loomisel, välislepingute sõlmimisel, e-teenuseid luues ja internetti kasutades.

Mõttepaberi algse versiooni koostasid Linnar Viik, Daniel Vaarik, Sten Tamkivi ja Marten Kokk. Praxise blogis kommenteerisid seda kümned inimesed. Nende  kriitika ja ettepanekute põhjal on mõttepaberit oluliselt täiendatud.