Täna külastab Praxist Hollandi avaliku sektori kõrgetasemeline delegatsioon. Delegatsiooni liikmed on Hollandi valitsuse strateegiagrupi esindajad, kes töötavad erinevates ministeeriumites poliitika planeerimise alal ning vastutavad strateegilise planeerimise ja koordineerimise eest.

Grupi liikmed teevad igal aastal õppe- ja tutvumisreise teistesse riikidesse, et tutvuda rahvusvahelise praktikaga. Sellel aastal tullakse Eestisse, eelmistel aastatel käidi Poolas ja Hispaanias.

Praxise esindajatega kohtumisel on fookuses poliitikaanalüüs ja  mõju hindamine. Lisaks külastab delegatsioon Riigikantseleid ja IKT Demokeskust; kohtutakse prof Marju Lauristini ja hr Margus Kasekampiga ning tutvutakse Eesti e-valdkonna arengutega.