Kolmapäeval kell  17.00-19.00 esitleb Heateo Sihtasutus Tallink City hotellis sel suvel ilmunud elektroonilist ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatut vabaühendustele.

Esitlusel räägitakse vabaühenduste tegevuse mõju hindamisest ja selle kommunikatsioonist laiemalt ning jagatakse soovitusi edaspidiseks. Lisaks Heateo meeskonnale astuvad kohvikus üles ka toredad külalisesinejad.

Kogemusi mõju hindamise projektiga seoses jagavad Hille Hinsberg Praxisest ning Agu Laius Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist. Oma organisatsiooni mõju hindamise kogemusest tuleb rääkima lapsendamise ja pereteemadega tegeleva MTÜ Oma Pere juht Sigrid Petoffer.