Täna toimus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projektitoetuste taotlejatele koolitus “Kuidas olla hea eestkosteorganisatsioon?” Koolitust viis läbi Kristina Mänd ning finantseeris Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolitusel arutleti, kas võimalikud teemad, miks eestkostest räägitakse on moodne riigivalitsemine, mõistlik poliitikakujundamine, poliitikaanalüüs, aktiivne kodanikuühiskond ja kaasamine või poliitiline tahe.

Samuti keskenduti sellele, kuidas eeskostest tuleks rääkida. Arutleti eestkoste tähenduse üle ning selle planeerimisest ja elluviimisest. Toodi välja hea eestkoste tunnused ning vajalikud vahendid, kuidas eeskosteks valmistuda. Räägiti ka suhtlemisest poliitikakujundajate ja ametnikega.

Viimaseks arutati eestkoste tulemuste mõõtmist ja mõju hindamist, et aru saada, kuidas organisatsioon teab, et on eestkoste vallas head tööd teinud.

Oma eestkoste mõistmiseks ja hindamiseks vajalikke küsimusi vaata siit.