Praxise, välisministeeriumi ja Tbilisi liberaalse akadeemia koostöös viibivad sel nädalal Eestis Gruusia juhtivate vabaühenduste esindajad, et tutvuda siinse kodanikuühiskonna arenguga. Visiidi raames kohtuvad Gruusia ühendused võimalike Eesti koostööpartneritega, samuti poliitikute ja avaliku sektori esindajatega.
Delegatsiooni üks eemärk on koguda teadmisi Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni (EKAK) loomisest ja rakendamisest. “Võib öelda, et Gruusias on vabaühendused end taas leidmas. Nad on mõistnud, et üksikuid arendustegevusi tehes ei arene sektor või ühiskond tervikuna,” märkis Praxise Akadeemia juht Kristina Mänd. “Gruusia ühendused mõistavad oma kriitilist rolli läbipaistvuse ja parema poliitikategemise kandjatena,” lisas Mänd.
Visiidi eestvedaja sõnul soovivadki grusiinid õppida Eesti senistest kogemustest. “Neid huvitab, kuidas käib Eestis koostöö avaliku sektori ja ühenduste vahel ning kuidas töötavad meie eestkoste organisatsioonid,” selgitas Mänd. Eksperdi sõnul on grusiinidel plaanis välja töötada oma kodanikuühiskonna arendamise plaan, toetudes Eesti praktikale.
Külalistega kohtunud regionaalministri Siim Valmar Kiisleri sõnul on Eestis tehtud palju häid ja õigeid asju kodanikuühiskonna arendamiseks. “Gruusia ühendustega kohtudes oli hea tõdeda, et saame teistele riikidele eeskujuks olla – alates Eesti kodanikuühiskonna arendamise kontseptsioonist, lõpetades ühenduste rahastamise ühtsete põhimõtete väljatöötamisega,” tõdes Kiisler.
Korruptsioonivaba Gruusia esindaja Lasha Gogidze ütles, et on väga silmnähtav kui sõbralikult ja lugupidavalt ühendused ja avalik sektor, nii ametnikud kui ka poliitikud, omavahel suhtlevad. Külalised tunnustasid ka Eesti ühenduste kannatlikkust ja järjepidevust suhete loomisel avaliku sektoriga ja omavahel.
Kõik grusiinid hindasid kõrgelt Eesti toetust 2008. aasta sõja ajal. “Külastades Avatud Eesti  Fondi, läks süda soojaks kui nägime nende aastaraamatus pilti koolist Goris, mida on toetatud”, ütles Giorgi Katsitadze ühendusest Kaukaasia maja.
Viiepäevase visiidi jooksul kohtutakse lisaks Siim Kiislerile nii Riigikantselei strateegiabüroo juhi Juhani Lemmiku, Praxise juhi Annika Uudelepa, e-riigi akadeemia eestvedaja Liia Hänni, Avatud Eesti Fondi programmijuhi Maris Jõgeva, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhi Agu Laiuse, Avatud Vabariigi kui ka mitmete teiste vabaühenduste ja ministeeriumide esindajatega.
Visiit on osa Praxise arengukoostöö projektist “Kodanikuühiskond Gruusias: Gruusia Ida-Partnerluse platvormi organisatsioonide eestkostesuutlikkuse edendamine”. Projekti raames on tänaseks toimunud kaks seminari Tbilisis eestkoste, kaasamise ja kommunikatsiooni teemadel ning sügisel on tulemas veel üks seminar mõju hindamise teemal. Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest ning selle kohta saab lähemalt lugeda siin.