Praxis osaleb ELi projektis Aktiivsena vananemise potentsiaali ärakasutamine Euroopas. Korraldame täna fookusrühma, mille eesmärk on välja selgitada sotsiaalset innovatsiooni mõjutavad takistajad ja soodustajad pikaajalises hoolduses. Fookusrühmas osalevad pikaajalise hooldusega tegelevad osapooled (hooldekodu juhid, teenuse osutajad), eakatega tegelevad inimesed kohalikest/piirkondlikest omavalitsustest, asjakohased mittetulundusühingud, eakate organisatsioonide esindajad. Fookusrühmast saadud tulemused on oluliseks allikaks kogu Euroopas eakate teenuste ja elutingimuste parendamiseks.