Täna lõppes koolitus “Kaasamine EL 2014-2020 eelarveperioodi ettevalmistamisel“. Koolitus toimus kahepäevaste osadena 09.05 ja täna, 15.05.

Koolituse eesmärk oli ühtlustada koolitatavate teoreetilisi teadmisi kaasamisest, võttes arvesse Rahandusministeeriumi eestvedamisel koostatud EL 2014-2020 perioodi ettevalmistustesse partnerite kaasamise kavale.

Kava kirjeldab kaasamise eesmärke, vastutajaid, kaasatavaid osapooli, kasutatavaid kanaleid ja kaasamisviise ning ajakava. Koolitus peab kaasa aitama ministeeriumidel kaasamise töövahendite ja -plaani kujundamisele, et hõlbustada ja ühtlustada nende edasist tööd kaasamisel.