Avaldati Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofoundi) 2016. aasta aruanne „Kollektiivsete töösuhete põhidimensioonide välja selgitamine“ („Mapping key dimensions of industrial relations“). Uuring vaatleb ja analüüsib kollektiivsete töösuhete arenguid 28 ELi liikmesriigis 21. sajandi kontekstis. Uuring annab  põhjaliku teoreetilise ülevaate kollektiivsete töösuhete olemusest ja arengust ning katab teemasid nagu palgakokkulepped, töösuhete korraldus, koostöömehhanismid, vastastikune tunnustamine ja usaldus, sotsiaalne- ja töörahu.

Uuring annab ülevaate kollektiivsete töösuhete põhidimensioonidest, milleks on töösuhete demokraatlikkus, majandusharude konkurentsivõime, pakutavate tööde kvaliteet ja sotsiaalne õigus. See põhineb Eurofoundi võrgustiku liikmete sisendil kõigist liikmesriikidest, kirjeldades töösuhete arenguid nende dimensioonide lõikes, hinnates olemasolevaid andmeallikaid ja pakkudes välja indikaatoreid, mis sobivad nende dimensioonide mõõtmiseks. Uuring leiab sobivad olemasolevad andmeallikad nende mõõtmete analüüsiks ja võimalikud augud  nendes. Uuringu järeldused on  baasiks Eurofoundi 2017. aasta projektile  „Töösuhete põhidimensioonide rakendamine“( “Application of the key dimensions of industrial relations“). Praxis panustas töösse Eurofoundi võrgustiku liikmena, koostades Eesti kohta ülevaate.

Aruandega on võimalik tutvuda Eurofoundi kodulehel