Aruanne toob välja, et aastatel 2008-2010 olid ELi riikide peamisteks  palgatrendideks palgatõusu piiramine ja palkade külmutamine. Selle taustal analüüsitakse palkade ja töötingimuste eri aspektide vahelisi seoseid. Näiteks Euroopa töötingimuste uuringu andmete alusel analüüsitakse muutusi palkades ja/või vähenenud töökohakindluses Euroopa töötajate jaoks.

Uuring toob välja kaks peamist järeldust: Ei piisa sellest, kui  jälgitakse keskmisi palgatrende (nt rahvamajanduse arvepidamisel  põhinevaid koondandmeid), vaid tuleks teostada põhjalikum analüüs, kuna  keskmised näitajad võivad varjata olulist mõju tööhõivele. Palku  võidakse kärpida kõigil tasandil, aga kui riik on kaotanud olulisel  määral madalapalgalisi töökohti, võib siiski jääda mulje, et keskmine trend on kasvav.

Käesoleva uuringu erinevate tulemuste omavaheline seostamine “alt üles” põhimõttel näitab, et pikaajalisel ja ulatuslikul palkade külmutamisel on negatiivne mõju ka töötajate pühendumisele ja tootlikkusele, mis võib häirida makromajanduslikku tasakaalu.