Praxis alustas merendussektori tööjõuvajaduse uuringut, mille eesmärk on välja selgitada, millise merendusalase haridusega inimesi ja kui palju Eesti tööturul järgmise 10 aasta jooksul vaja on. Sarnaselt muu majandusega ilmneb ka merenduses teatud erialadel struktuurne tööjõupuudus – prognoos selgitabki välja, millistele ametikohtadele ja kui palju spetsialiste tulevikus vaja on.

Merendusala ettevõtteid hõlmavast uuringust saadav info on oluline merendusharidust pakkuvatele institutsioonidele ja riigile koolitustellimuse kujundamisel. Kogutava info põhjal saab näiteks otsustada, kui palju on Eestis vaja ette valmistada merendusspetsialiste erinevate ametite ja haridustasemete lõikes ning palju selleks on vaja raha planeerida.

„Oluline on tagada kvaliteetse merendushariduse andmine, mis aitab nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis tõsta merendussektori rahvusvahelist konkurentsivõimet. Ettevõtjatele on see aga hea võimalus rääkida kaasa nende ettevõtte edukaks arenguks vajaliku kvalifikatsiooniga merendusspetsialistide ettevalmistamisel,“ selgitas TTÜ Mereakadeemia arendusdirektor Anatoli Alop.

Uuringu projektijuht Helena Rozeik Praxisest toonitas, et pikaajalise tööjõuvajaduse prognoosi teostamiseks on vajalik kvaliteetsete ja usaldusväärsete andmete olemasolu. „On äärmiselt oluline, et ettevõtjad mõistaksid seost, et nende antud andmete baasil töötatakse välja koolitustellimus ning seetõttu tuleks olla aktiivsed ka andmete esitamisel,“ märkis ekspert.

Praxise analüütikud küsitlevad uuringu käigus ligi 500 merendussektori ettevõtet ja teostavad 44 intervjuud olulisemate huvirühmadega. Andmeküsitlus saadetakse ettevõtte juhtidele e-posti teel. Uuringu tulemused avalikustatakse 2015. aasta kevadel.

 Uuringu tellija on Tallinna Tehnikaülikool, kes kasutab saadud andmeid Eesti merendushariduse kontseptsiooni väljatöötamisel. Kontseptsiooni arendamise eesmärk on integreerida juba olemasolev õppe- ja teaduspotentsiaal merendushariduse vallas ning võimaldada efektiivselt jagada olemasolevat ressurssi.

 Uuring hõlmab merendussektori ettevõtteid, kes tegutsevad järgmistel tegevusaladel: laevaehitus ja remont; laevandus; sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused; muud veetransporti teenindavad tegevusalad; laadungikäitlus; mere-lastiveo organiseerimine, sh laevade agenteerimine.

Kontakt: Helena Rozeik, Majanduspoliitika programmi juhi kt helena.rozeik@praxis.ee