EL Komisjoni Ettevõtluse ja tööstuste peadirektoraat on avanud võistluse innovatsiooni suurkuju Diogo Vasconcelose mälestuseks. Võistluse eesmärk on tunnustada uuendajaid nende algatuste ning sotsiaalsete probleemidele loominguliste ja mõjusate lahenduste leidmise eest.

Võistlus on avatud ning auhinnad antakse välja 2013. a. maikuus. Sotsiaalne innovatsioon (tooted, teenused ja poliitika, mis on ligipääsetavad, kasutatavad, arvestavad keskkonda ning tulevikku) arendab, parandab ettevõtlikkust ning pakun lahendusi.

Võistlus on avatud kõikidele eraisikutele, ühendustele ja gruppidele, kes loovad uusi võrgustikke ja panustavad nii ühiskonna, majanduse kui ka töökohtade arengusse ning kes on asutatud Eurooa Liidus või riikides, mis on liitunud Konkurentsi ja innovatsiooni programmiga. Ideed ja ettepanekud on teretulnud kuni 21.12.2012 ja neid saab esitada siin.