Milliseid tööturuteenuseid lubatakse kasutusele võtta ja kuidas neid rahastada? Kas töötutoetused ja sotsiaaltoetused suurenevad?  Milliseid lubadusi erakonnad annavad?

Praxis analüüsis kõigi praegu Riigikogus esindatud erakondade valimisplatvorme töö- ja sotsiaalpoliitika osas.
Platvormides on tähelepanu all eelkõige pikaajaline töötus, töötute perede kõrge vaesusrisk ja samaaegne vajalike oskustega tööjõu puudus. Erakondade rõhuasetused, mis suunas peaks riik tööturgu mõjutama, on aga oluliselt erinevad.

Kõige tagasihoidlikemate uute lubadustega on Isamaa ja Res Publica Liit ja Reformierakond, kes oluliselt tööturgu mõjutavaid toetusi ja teenuseid juurde ei luba ning makse nende rahastamiseks ei plaani tõsta.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja Keskerakond on suurte lubadustega sotsiaalkaitse, aktiivse tööpoliitika ja elukestva õppe osas ning sooviksid rahastada kõiki neid lubadusi kõrgemate maksudega. See nn Põhjamaade mudel ei pruugi aga Eestis olla pikema aja jooksul jätkusuutlik.

Rahvaliidu ja Roheliste  programmides leidub suurejoonelisi ideid. Nad suurendaksid osasid sotsiaaltoetuseid või reformiksid olemasolevaid. Rahvaliit rõhutab rohkem tööhõiveprogramme, Rohelised elukestvat õpet.  Selgitamata jääb, kuidas need meetmed tööturu paindlikkust koostoimes mõjutavad ja kuidas tagatakse nende lubaduste rahastamine.

Ühiselt lubavad erakonnad lihtsustada töö- ja pereelu ühitamist ning parandada lastehoiuteenuseid. Samuti lubatakse tööandjatele maksusoodustusi investeerimisel töötajate tervisesse või haridusse.

Pikema analüüsiga saab tutvuda Praxise kodulehel. Praxis jälgib Riigikogu 2011. aasta valimisi ja uue koalitsiooni tööd valitsuse tegevusplaani elluviimisel. Analüüsi valmimist on toetanud Open Society Foundations.