Oleme koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega loomas ülevaadet sellest, kuidas on Eestis kaasatud noorsootöösse (nt huviharidusse, vabatahtlikku tegevusse, noorte ühendustesse jms) erivajadustega noori.

Sellega seoses ootame küsitluses osalema kõiki noorsootööga tegelevaid kohalike omavalitsuste, vabasektori organisatsioonide ja äriühingute esindajaid. Isegi kui erivajadustega noored pole seni pakutavates noorsootööteenustes aktiivselt osalenud, ootame kõiki osapooli jagama oma kogemusi ja tegema ettepanekuid, kuidas erivajadustega noori noorsootöösse paremini kaasata.

Küsitluses osalenutega koostöös saame välja selgitada, kas ja missugust tuge on organisatsioonidele vaja erivajadustega noorte noorsootööteenustesse kaasamisel. Uuringus käsitletakse erivajadustega noortena 7-26-aastaseid noori, kellele on määratud puude raskusaste või töövõimetus või kellel on hariduslik erivajadus.

Elektroonilisele küsitlusele vastamine võtab aega u 15-20 minutit. Küsitluses osalemise tähtaeg on 1. oktoober.

Uuringu tulemustega saab tutvuda aasta lõpus Noorteseire lehel www.noorteseire.ee ja Praxise kodulehel www.praxis.ee/noorteseire. Uuringut teostab mõttekeskus Praxis, koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Eve Mägi
Noorteseire projektijuht
Mõttekeskus Praxis
Lai 30, Tartu 51005
Telefon 730 8089
E-post: eve.magi@praxis.ee