Vietnami tervishoiuministeeriumi delegatsiooni visiidi eesmärk on tutvuda Eesti tervishoiuteenuse osutajate tasustamisviisidega, eriti perearstide ja haiglate rahastamise süsteemiga. Osalejatele antakse ülevaade ka Eesti e-tervise arengutest. “On hea meel võõrustada külalisi, kes soovivad paremini mõista Eesti tervishoiusüsteemi arenguid, et saada eeskuju ja ideid oma reformide elluviimiseks,” tõdeb visiidi korraldaja Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervishoiupoliitika programmi juht Ain Aaviksoo.

“Külalised tunnevad huvi nii reformide tehniliste ja arvutuslike detailide kui ka muudatuste laiema konteksti vastu,” lisab visiidi koordinaator Riina Sikkut Praxisest. “Kuigi Eesti mastaabid on Vietnami omadest väga erinevad, siis tervisesüsteemi üldised eesmärgid ja arengud on üllatavalt samasuunalised ning oma reformide õppetunde on meil lausa kohustus jagada,” lausub Sikkut.

Vietnami tervishoiuministeeriumist Tran Van Tien tõdeb, et Eestis on tehtud tervishoiu reformimisel suur töö ära 1990ndatel. “Väga julge ja muljetavaldav on esmatasandi ümberkorraldamine,” hindab tehtut Tien.

Visiidi programm on koostatud lähtudes Vietnami vajadustest ja huvist, kohtumised toimuvad Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Haigekassa, haiglate ning perearstikeskuse esindajatega. Olulisteks teemadeks on solidaarse ravikindlustussüsteemi väljaarendamine, tervishoiuteenuste ostmine ja teenuseosutajatele tasumine.

Tervishoiualaseid õppereise on eelmisel aastal  korraldanud Praxis ka Mongoolia Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi delegatsioonidele. Eesti reformikogemuste tutvustamisega tegeleb Praxise Akadeemia, mis toob kokku eksperdid Eestist ja välismaalt, et koolitada inimesi ja arendada välja konkreetseid lahendusi mõistlikuks riigijuhtimiseks. Lisaks tervishoiu teemadele jagab Akadeemia teadmisi ja kogemusi ka hariduse, riigivalitsemise, töö- ja sotsiaalpoliitika ning majanduse valdkonnas.