Ainsa Eestist esitatud e-lahenduse poolt saab hääletada siin: http://ttdatavis.onthinktanks.org/personal-tax-burden-calculator/. Samal lehel on hääletusel ka teised lahendused.

“Konkursil saab näha näiteks Slovakkia riigikontrolli auditite põhjal tehtud visuaali riigi raha raiskamisest; Bangladeshi terviseteenuste kaarti; TÅ¡ehhi kuritegevuse leviku statistikat,” toob näiteid Hinsberg Praxisest.
Eestist konkursil osalev Meieraha.eu kalkulaator pakub siinsetele maksumaksjatele võimalust hinnata, milline on tema isiklik ja tegelik maksukoormus. Kalkulaator on esimese kuuga kogunud juba enam kui 40 000 kasutajat.

Isikliku maksukoormuse arvutamiseks tuleb portaali sisestada oma sissetulek või vaadata eeltäidetud näiteid töötaja või pensionäri kohta. Kalkulaator on anonüümne ja annab igale maksumaksjale teada just tema enda tulude ja kulude põhjal arvestatud maksukoormuse. Arvestatud on maksukoormust inimese kohta, mis tekib kõikidest maksudest kokku, seega sisaldab tulemus nii töötamise kui tarbimisega seotud kulusid.

Kalkulaator on nüüd ka inglise keeles, mis annab välisriigist äsja saabunud või ajutisele töötajale võimaluse hinnata enda maksukoormust.

Meieraha.ee on valminud Praxise eestvedamisel, eesmärgiga luua riigieelarvest lihtne pilt, mis võimaldab näha, kui palju riigil ühe aasta jooksul raha kasutada on, mis tuluallikatest eelarve koosneb ja milleks seda kulutatakse.
Data visualization ehk andmete visuaalne kujutamine on viis anda pildina ja kasutajale mugavalt edasi infot, mis on kas numbriline, geograafiline või lihtsalt keeruline.
Meieraha.ee toetab Avatud Eesti Fond. Lahenduse visuaali autor on Tanel Kärp, kes on loonud ka ww.kodupilt.ee, www.valvurid.ee ning Vabaühenduste Fondi toel on tegemas ka uut Praxise veebiportaali.