Tänase avaseminariga alustab aktiivset tegevust Eesti Hindamise Ühing, mille eesmärgiks on soodustada teadmiste- ja kaasamispõhise poliitika ja strateegiate kujundamist Eestis. Ühingu asutajad soovivad tõsta Eestis läbiviidavate hindamiste professionaalset ja eetilist taset ning hindamisalast teadlikkust ja kultuuri.

Praxise, Technopolis Belgiumi ja CPD OÜ poolt loodud ühing toetab hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate organisatsioonide ja inimeste koostööd.

“Ühingu oluline eesmärk on hindamise alase teadlikkuse ja kultuuri edendamise. Soovime, et nii avaliku sektori kui era- ja vabasektori organisatsioonid mõistaksid hindamise olulisust poliitikatsüklis. Hindamine võimaldab saada sõltumatut tagasisidet nii seatud eesmärkide saavutamise tasemele kui valitud meetmete toimimisele ja efektiivsusele. Me püüame oma tegevusega kaasa aidata sellele, et Eestis kasutataks enam võimalust kvaliteetsete hindamiste abil muuta poliitikate toimimist tõhusamaks ja mõjusamaks,” märgib ühingu juhatuse liige Praxis e hindamisekspert Katrin Pihor.

Ühinguga on oodatud liituma kõik ühingu eesmärke oluliseks pidavad, antud valdkonnas tegutsevad organisatsioonid ja indiviidid. Plaanitud tegevuste hulka kuuluvad nii koolitused, seminarid kui rahvusvaheline koostöös üle-euroopaliste hindamisalaste ühendustega nagu European Evaluation Society, Network of Evaluation Societies in Europe, NESE jt.

Täna Rotermanni kvartalis toimuval Eesti Hindamise Ühingu avaseminaril  tutvustab CPD juht Klaas-Jan Reincke ühingu eesmärke ja missiooni. Seminari arutelu “Probleemid ja väljakutsed Eesti hindamismaastikul” juhib Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp.