Eesti Hindamise Ühingu ESTES kutsub huvitatuid seminarile poliitikavaldkondade regionaalse mõju hindamisest. Seminar toimub reedel, 11. detsembril kell 13.00-15.45 Kalevi Meistrikojas Rotermannis (Roseni 7, Tallinn).

  • Regionaalse mõju planeerimise ja seire praktikatest  Kesk- ja Ida-Euroopa riikides räägib Garri Raagmaa Tartu Ülikoolist.
  • Ülevaade värskelt valminud 2007-2013 SV regionaalse mõju hindamise metoodikast ja esilekerkinud probleemidest teeb Katrin Pihor Praxist.
  • Leedu kogemusi poliitikate mõju hindamisel regionaalarengule vahendab Jonas Jatkauskas firmast BGI Consulting.
  • Poliitikavaldkondade regionaalse mõju hindamisest Soomes räägib Petri Uusikylä firmast Frisky & Anjoy.
  • Ühisarutelus keskendustakse sellele, mida tuleks Eestis muuta, et poliitikate regionaalset mõju oleks võimalik paremini seirata ja hinnata?

Üritus toimub inglise keeles.
Seminarile on oodatud nii ESTES liikmed kui ka teised poliitika hindamise huvilised Eestis ning ministeeriumide esindajad hindamise alal.
Üritus on ESTES liikmetele tasuta, mitteliikmetele on osalustasu 35 eurot.

Palun registreerige oma osalemine siin hiljemalt 4. detsembriks. Kohtade arv on piiratud.