Eesti Hindamise Ühingu ESTES kutsub huvilisi hindamise seminarile 16. aprillil kell 14.00-17.00, Kalevi Meistrikojas Rotermannis, Roseni 7, Tallinn.

Käsitletavateks teemadeks seekord on:

  • Põhiteesid programmiteooriast ja sekkumisloogika toimimise hindamisest, Soome hindamispraktika õppetunnid erinevate valdkondade näitel (Dr Pekka Kettunen, Abo Akademi University, Turku, Finland; ettekanne on inglise keeles)
  • 2014-2020 struktuurivahendite perioodi hindamiste kava tööversiooni ühisarutelu: võimalikud meetodid ja andmeallikad. Arutelu tulemused aitavad tõsta hindamiste planeerimise realistlikkust ning tagada vajalike andmete kogumise võimalikult varajases faasis.
  • ESTESe hindamisalase koolituse (planeeritud septembris 2015 .a. mõne väliseksperdi osalusel) ideed ja teema väljavalimine
  • ESTESe teiste 2015. a. planeeritud tegevuste tutvustamine (veebiväljund, hindamisalased tööjuhendid)

Seminarile on oodatud kõik ESTESe liikmed ja teised poliitika hindamise huvilised Eestis ning ministeeriumide esindajad hindamise alal. Seetõttu oleksime tänulikud, kui jagaksite infot ka oma kolleegide ja koostööpartneritega.

Üritus on ESTESe liikmetele tasuta, mitteliikmetele on osalustasu  25 eurot. Palun registreerige oma osalemissoov siin  hiljemalt 12. aprilliks. Sama teatega palume Teil jagada oma soove ja ideid hindamisalase koolituse teemadel.

ESTES juhatus
Katrin Männik, Technopolis Group Baltics: katrin.mannik@technopolis-group.com
Katrin Pihor, Poliitikauuringute Keskus Praxis: katrin.pihor@praxis.ee
Kerli Müürisepp, CPD Arenduskeskus: kerli@cpd.ee

ESTES loodi 2010. aasta lõpus Poliitikauuringute Keskuse Praxis, Technopolis Group’i ja CPD OÜ algatusel. Ühingu eesmärk on toetada hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate organisatsioonide ja inimeste koostööd. Algatajad soovivad soodustada teadmiste- ja kaasamispõhise poliitika ja strateegiate kujundamist ja arengut Eestis. Eesmärk on tõsta Eestis läbiviidavate hindamiste professionaalset ja eetilist taset ning hindamisalast teadlikkust ja kultuuri.