Praxis korraldab kaasamise seminarid, et asjatundjate ja huvigruppidega arutada  “Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015” eelnõud.

Kliima, energia ja transpordi aruteluseminar teemal toimub 7. oktoobril ning 10.oktoobril räägitakse teenuste ja töötajate vaba liikumise ning piiriüleste digiteenuste teemal.

Ülevaated peamistest  teemavalikutest ja Eesti  seisukohtadest  teevad  vastutavad ametnikud, kes on osalenud Eesti seisukohtade koostamisel.  Toimuvas arutelus toovad valitsusvälised asjatundjad välja oma arvamused ja  täiendusettepanekud.

Seminarid toimuvad Riigikantselei kui Eesti EL poliitika koordinaatori algatusel. Riigikantselei on  käivitanud avaliku arutelu dokumendis plaanitud  poliitikasuundade, valdkondlike eesmärkide ja seisukohtade ning võimalike tegevuste üle.

Eelnõu täiendatakse ja muudetakse enne selle arutamist riigikogus. Seejuures arvestatakse nii seminaridel osalejate arvamust kui avaliku konsultatsiooni käigus laekuvaid arvamusi.   Huvilised saavad eelnõuga tutvuda ja arvamust avaldada osalusveebis kuni 11. oktoobrini.