11. aprillil kell 13.00 tutvustatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumuste uuringu tulemusi.

Esitlusel teevad ettekanded uuring autorid, Praxise majanduspoliitika analüütikud Mari Rell ja Risto Kaarna.
Eestis tegutsevatest ettevõtetest 99,9% on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. Nende ettevõtete arengusuundumuste uuringuid on läbi viidud alates aastast 2002, iga kolme aasta järgi. Käesoleva, järjekorras neljanda, uuringu käigus küsitleti ligi 1500 ettevõtjat.

Uuringu tutvustuse käigus antakse ülevaade viimastel aastatel  VKEde arengut mõjutanud teguritest,  võrreldakse neid  ettevõtete suuruse, tegevusala, asukoha lõikes ning kõrvutatakse tulemusi varasemate aastate uuringutega. Kirjeldatakse Eestis tegutsevate VKEde profiili, peamisi majandusnäitajaid, tuuakse välja ettevõtjate hinnangud ettevõtlust pidurdavatest ja soodustavatest teguritest.

Ettekandjad annavad ülevaate ettevõtete lisarahastuse vajadusest ja kättesaadavusest; koostööst ettevõtete vahel ja välispartneritega; eksporttegevusest ning teadlikkusest ettevõtlust toetavatest meetmetest  jms. Tulemustele tuginedes on uuringu teostajad toonud välja mitmeid järeldusi ja soovitusi, nii  ettevõtluspoliitika kujundajatele kui ka ettevõtjatele.