Seekordsete valimiste eel on mitmed ühendused tulnud välja oma ettepanekutega, mida soovivad teostumas näha järgmisel valitsemisperioodil. Juba fakt ise, et erinevad rühmad oma üleskutseid-platvorme esitavad, näitab kodanike aktiivsust avaliku võimu suhtes ja on selge märk tugevnenud  kodanikuühiskonnast.
Mida on erakondadel ühendustele vastu pakkuda? Koos riigikogus esindatud erakondade kandidaatidega arutatakse 1.märtsil toimuval arutelul:

  • Kodanikuharidus ja -aktiivsus: mida saab riigi poolt teha, et Eesti inimesed oleksid veel paremad, aktiivsemad ja hoolivamad kodanikud, targemad valijad? Millised sammud oleks seejuures vajalikud (koolides või mujal) noortele ja noortega? Milline peaks olema riigi panus vabatahtliku tegevuse ja filantroopia arengusse, millistes valdkondades oleks sellele senisest rohkem tähelepanu vaja?
  • Avaliku võimu ja vabaühenduste koostöö: mis sammud on järgmise nelja aasta jooksul kõige vajalikumad vabaühenduste riigipoolse rahastamise, kaasamise ja neile avalike teenuste lepingulisel üleandmisel?
  • Riigipoolne koordineerimine: milline asutus peab vastutama kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 elluviimise eest ning kuidas riigi ülesandeid ja erinevate riigiasutuste koostööd siin paremini koordineerida?

Debatti juhivad Urmo Kübar (EMSL) ja Hille Hinsberg (Praxis).