Briti Nõukogu ja Praxis korraldasid rahvusvahelise sotsiaalse innovatsiooni teemalise seminari “Social Innovation: key to social challenges of the 21st century?”

Projekt toimus Network Effect võrgustiku raames, mille eesmärk on kolm-neli korda aastas tuua kokku Euroopa noori, et arutleda erinevate ühiskondlike probleemide ning teemade üle. Võrgustik ühendab üle 200 liikme kogu maailmast.

23.-25. mail toimus üritus Tallinnas, kus osales üle 40 noore. Mõttetalgute korras üritati Eesti ühiskonna probleemidele lahendusi leida.

Praxis toetas seminari toimumist nii korraldusliku kui sisulise poole pealt.

Lisainformatsioon seminari kohta Praxise kodulehel.