Projekti “Noored dialoogis poliitikutega”  raames avati täna veebiportaal, mille eesmärk on tihendada noorte ja poliitikute vahelist aktiivset ja sisutihedat dialoogi.

Portaal annab ülevaate poliitiku eluloost, tegevustest, publikatsioonidest ning sotsiaalmeedia sissekannetest. Portaali vahendusel on võimalik esitada riigikogu- ja valitsuse liikmetele päringud ning algatada foorumis diskussioone ühiskonnaelu aktuaalsetel teemadel.

Lisaks on portaalist kättesaadavad lugemismaterjalid kodanikühiskonna ja osalusdemokraatia kohta. Veebileht on mõeldud eelkõige noortele vanuses 15-25 aastat, kellele soovime senisest enam sõna anda. Portaalis kaasalöömiseks ei ole vaja riigiteaduste eriharidust, vaid huvi ühiskonna vastu – olgu nišiks sport, kultuur, loomakaitse, keskkond, ettevõtlus või teadus!

Ootame Teie aktiivset osavõttu veebiportaali tutvustamisel noortele. Kuna portaal on edasiarendamisel,  on oodatud kõik kommentaarid ja ettepanekud. Oleme tänulikud, kui saadate teavituskirja edasi oma organisatsiooni liikmetele ning võimalusel viitate valitsejad.eu portaalile oma koduleheküljel.

Valitsejad.eu on loodud koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu, vabatahtlike Eesti noorte, Ratastoolis poliitikahuviliste organisatsiooni ning Poliitikauuringute Keskusega PRAXIS. Projekti toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel. Veebikeskkonda aitab luua Developers Team.