Algas uuring, mille eesmärk on analüüsida mitmekesisust Eesti ettevõtetes. Mitmekesisusena käsitletakse inimestes peituvate eripärade (nt sugu, vanus, rahvus, puue, rass, nahavärvus, etniline päritolu, jne) rakendamist majandusliku edu saavutamiseks. Erinevad rahvusvahelised uuringud on näidanud, et need ettevõtted, kes on mitmekesisuse potentsiaali omaks võtnud ja seda oma ettevõtte tegevuses ära kasutanud, on paremate majandustulemustega, kui need, kes seda teinud pole. Uuringust selgub mh, milliste tunnuste abil on võimalik kirjeldada mitmekesisust Eesti ettevõtetes ning milline on mitmekesisuse ja majandusnäitajate vaheline seos.

Uuringu tellija on Tallinna Tehnikaülikool ja see valmib 2015. aasta märtsis.