Mõttekoda Praxis koostöös vabaühenduste liiduga EMSL korraldab Rahandusministeeriumi tellimusel taaskord kaasamiskoolitusi. Avatud on registreerumine 2013. sügisel toimuvatele koolitustele.
Koolituste eesmärk on anda osalejatele teadmised ja oskused igapäevatöös praktiliselt rakendada kaasamise head tava sh edukalt planeerida, ellu viia ja hinnata kaasamisprotsesse. Koolituste sihtrühm on:
a) riigi ametiasutuste ametnikud ja töötajad, sh:
–  poliitikakujundajad, kes töötavad välja poliitika- või seadusandlikke algatusi;
–  poliitikakujundamise protsessi toetavad ametnikud ja töötajad (nt avalike suhete üksuste töötajad);
b) kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ametnikud ja töötajad, valla- ja linnavolikogude liikmed;
c) riigiasutuste hallatavate asutuste töötajad;
d) avalik-õiguslike juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad;
e) mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning nende esindusorganisatsioonide töötajad;
f)  tööandjate ja töövõtjate esindusorganisatsioonide töötajad.
Seekordsed koolitused on mõeldud edasijõudnutele: vähem selgitatakse, miks kaasata ning rohkem, kuidas kaasata, samuti, mis töötab ja mis mitte.
Koolitused toimuvad 24.09 ja 24.10 Tartus ning 26.09, 10.10, 07.11 ja 21.11. Tallinnas. Koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest programmi “Keskne koolitus 2012-2013” raames ning koolitustest osavõtt on osalejatele tasuta.
Programmiga saab tutvuda siin!
Lisainfo on kättesaadav siit!