Eile toimus järjekordne loeng Tartu Ülikooli Väärikate ülikoolis, kus seekord rääkis Praxise tervisepoliitika programmijuht Ain Aaviksoo Eesti Inimarengu Aruande 2010/2011 põhjal Eesti iseseisvumise taastamise sotsiaalsest hinnast ja selle tulemustest.

“Väärikate ülikooli on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga osalejad vanuses 50+ Tartus ja 60+ Tallinnas, keda huvitavad teemad, mida käsitletakse sügavamalt ja põhjalikumalt, kui seda on võimalik teha massiteabevahendite vahendusel. Osalemise tingimuseks ei ole kõrgharidus,” sõnab väärikate ülikooli projektijuht Karmel Tall.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool on kutsutud ellu lähtudes elukestva õppe põhimõtetest, et paindlikult reageerida ühiskonna muutustele ja vajadustele ning pakkuda võimalikult erinevatele sihtrühmadele täiendusõpet. Väärikate ülikooli loengukavaga saab tutvuda siin.