Reedel, 27. märtsil toimus Tartu Ülikoolis Tartu Ülikooli Euroopa kolledži ja Euroopa Parlamendi Infobüroo korraldatud euroliiduteemaline debatt “Eesti edulugu Euroopa Liidus – kas rong on juba läinud?”.

Praxise juhatuse esimees ja programmidirektor Ain Aaviksoo tegi debatil ettekande Eesti 2008. aasta Inimarengu aruandest. Debati keskseks teemaks oli Eesti majandusarengu küsimused Inimarengu aruande valguses.

Debati avas Tartu Ülikooli rektor prof Alar Karis, moderaatoriks oli prof Raul Eamets ning osa võtsid Tunne Kelam, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Katrin Saks, Toomas Savi ja Andres Tarand.