Uuringu raames kaardistati tööjõu hetkeseis IKT sektoris, IKT kompetentsidega tööjõud teistes tööstuse ja teeninduse valdkondades ning avalikus sektoris. Samuti korraldati kvalitatiivne uuring, mis kirjeldab ettevõtjate hinnanguid olemasoleva tööjõu kvaliteedile ja vastavusele nende vajadustega. Uuringu tulemuste baasil koostati IKT kompetentsidega tööjõuvajaduse prognoos aastani 2020.

Poliitikauuringute Keskus Praxis esitleb peamisi tulemusi IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu struktuuri osas, toob välja ettevõtjate hinnangu tööjõu kvaliteedile ning esitleb tuleviku arengustsenaariumitel põhinedes IKT kompetentsidega tööjõu vajadust 2015 – 2020. Toimub ka arutelu, millised on uuringust tulenevad peamised järeldused IKT sektorile ja kuidas uuringu tulemusi rakendada ja kasutada IKT sektori tuleviku kujundamisel.

Uuring viidi läbi ITL klastri ja Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 rakendusprogrammi (IKTP) raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.

Esitlusele on vajalik eelregistreerumine.
Lisainfo:
Doris Põld
ITL projektijuht

Doris.pold@itl.ee +372 511 44 11