Seoses poliitikaanalüüsi “Tööjõukulude mõju tööjõu nõudlusele Eesti tööstusettevõtetes” ilmumisega toimub Praxise kontoris antud analüüsi tutvustus ja tulemuste arutelu 28. mail 2002.a. kell 15.00 kuni 17.00.

Antud poliitikaanalüüsi autoriks on Janno Järve, kes on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majandusteooria õppetooli magistrant.