Ministeeriumite, tööandjate ja ametühingute esindajad arutasid eile, 28. mail, Praxise vastvalminud poliitikaanalüüsi “Tööjõukulude mõju tööjõunõudlusele” tulemusi.

Analüüs näitas, et tööjõu maksukoormuse alandamine Eestis pole hetkel parim vahend tööjõunõudluse stimuleerimiseks ja seeläbi tööhõive suurendamiseks. Selle põhjuseks on tööjõunõudluse madal hinnatundlikkus jooksvate tööjõukulude suhtes.

Seetõttu tuleks pigem tegelda töölevõtu kulude alandamisega, eelkõige täiendkoolituse ja ümberõppe toetamise kaudu ettevõtetes.