27. veebruaril 2013 korraldab Praxis koostöös Saaremaa Arenduskeskuse ning Kuressaare Hoolekandega seminari “E-lahenduste tulevik Eesti tervishoius ja sotsiaalhoolekandes”, kus arutletakse selle üle, millised on erinevate tervishoiu ning sotsiaalhoolekande osapoolte rollid ning vastutus sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuste infotehnoloogiliste lahenduste võimaldamisel ja rakendamisel.

Samuti diskuteeritakse, millised on järgnevad tegevused, mis võimaldaksid laialdaselt pakkuda vajalikke sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenuseid infotehnoloogiliste lahenduste abil.

Arutelule eelnevad ettekanded:
Interaktiivsed sotsiaalhoolekandeteenused Saaremaal (Anneli Rasu)
Patsientide kaugjälgimine (dr Kai Sukles)
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kogemused ja tulevikunägemus IT lahenduste kasutamisest sotsiaalhoolekandes ja tervishoius (Raivo Allev)

Osavõtt üritusest on kutsetega.