25. novembril 2005 toimub Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna suures saalis konverents ” Partnerlus ettevõttes: monoloogist dialoogini”, kus Praxise külalisuurija Krista Jaakson tutvustab uuringut “Informeerimine ja konsulteerimine Eesti ettevõtetes”.

Sihtrühm: ettevõtjad, personalijuhid, juristid, kommunikatsioonijuhid, poliitikakujundajad, töövõtjate esindajad, teadustöö tegijad, ajakirjanikud.

Sünkroontõlge eesti-inglise, inglise-eesti

Konverents toimub Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS ja Personalitöö Arendamise Ühingu PARE ühise projekti “Partnerlus ettevõttes” raames. Projekti rahastab Euroopa Komisjon.


PROGRAMM

Moderaator Raul Eamets, Tartu ülikooli majandusteaduskonna professor, rahvamajanduse instituudi juhataja

10.00  Osavõtjate registreerumine, hommikukohv

10.30 Avasõnad – Tarmo Kriis, Tööandjate Keskliidu juhataja

Tervitussõnavõtt – Jaak Aab, sotsiaalminister

10.35 “Kuidas ja miks kaasatakse töötajaid Eesti ettevõtetes?” – Krista Jaakson, Praxise külalisuurija
– erinevad kaasamise vormid, nende plussid ja miinused,
– erinevad näited
– Eestis läbiviidud uuringu tutvustus

11.00 Paneel, seisukohavõtud: mida uuringu tulemustest järeldada võib?
Tarmo Kriis – Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
Harri Taliga – Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees
Janno Järve – Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
Christian Welz – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi töösuhete uuringute juht
Sven Pertens – AS Talter juhatuse esimees

11.45 Kohvipaus

12.00 Töötajate esindatus töökohal EL-i ja riikide tasemel: Euroopa sotsiaalmudeli võtmeelement (Workplace representation of employees at EU and national level: a key element of the European social model) – Christian Welz

12.30 Paneel, seisukohavõtud: mida õppida teiste riikide kogemustest?
Peeter Tohver – AS Falck Eesti juhatuse esimees
Malle Palts – If EWC Eesti töötajate esindaja asendusisik
Krista Jaakson – Praxise külalisuurija
Thierry Mourot – AS Tallinna Küte juhatuse liige

13.00 Lõuna

Pressikonverents. Küsimustele vastavad Tarmo Kriis, Harri Taliga, Janno Järve, Krista Jaakson

14.15 Praktilised näited

“Ametiühing kui koostööpartner” – Kaia Vask, Meremeeste Sõltumatu Ametiühing

“Ametiühing – sõber või vaenlane?” – Peeter Raudsepp, AS Eesti Post juhatuse esimees

“Motiveeriv kommunikatsioon – töötajate kaasamine volitatud esindajate ja ametiühingu ühisesindusena” – Viktor Valkiainen, maxit Estonia AS tegevdirektor, juhatuse liige

“Töönõukogu – kas tööandja poolt loodud kollane ametiühing?” – Eela Velström, AS Falck Eesti personalidirektor

15.15 Paneel – “Töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu – mida tähendab seaduse rakendamine ettevõttele / töötajatele?
– jurist Renno Mägi (Tööandjate Keskliit), Tiia E. Tammeleht (Ametitühingute Keskliit), Viktor Valkiainen, Eela Velström

15.30  Kokkuvõte, konverentsi lõpp


OSAVÕTU TINGIMUSED
Registreerumisel kuni 3. novembrini SOODUSHIND 1200 krooni.
Registreerumisel alates 4. novembrist 1900 krooni.

Hind sisaldab: osalemist konverentsil, kohvipause ja lõunasööke, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt läbiviidud uuringu tulemuste trükist “Informeerimine ja konsulteerimine Eesti ettevõtetes”, konverentsi ettekannete materjale, vajadusel sünkroontõlget eesti-inglise, inglise-eesti.

Hindadele lisandub käibemaks.

Osalejad (21.11.2005 seisuga)

Registreerumisvormid: eesti keeles, inglise keeles

Osavõtu annulleerimise soovi korral palume sellest kirjalikult teavitada konverentsi sekretariaati kas faksi teel 697 9201 või e-postiga konverents@frens.ee. Tühistamisel enne 10. novembrit 2005 k.a. tagastatakse osavõtutasu 50% ulatuses, hilisema tühistamise korral osavõtutasu ei tagastata. Osavõtutasu tagasimaksmine toimub peale konverentsi.

Conference information is also available in English.