Konverents on pühendatud Eesti ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga (LÕK) ühinemise 20 aastapäevale. Konverentsi eesmärk on teadvustada lapse kasvukeskkonna loomisel ning hoidmisel 20 aasta jooksul toimunud muutusi ning sellega seotud uusi väljakutseid. Lapsed ja lastega pered kuuluvad ühiskonna kõige haavatumate hulka ning on riigi ja kohaliku omavalituse erilise tähelepanu ja toetuse all. Riskide mõjudega edukas toimetulek eeldab probleemide varase märkamise ja sekkumiskoostöö tõhusust nii sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, justiits- kui ka teistes valdkondades.

Konverentsil ettekandega “Mis Sind ootab, Eestimaa laps” osalev Praxise noorteseire projektijuht Katrin Pihor rõhutab, et laste kasvukeskkonna kujundamisel tuleb õnneliku lapsepõlve loomise kõrval silmas pidada  ka neid ootusi, mis on ühiskonnal oma täiskasvanud liikmetele.  “Parim vahend noorte tuleviku kindlustamiseks on tema võimetele ja teadmistele vastav töökoht. Tänapäeva tehnoloogiline areng eeldab aga üha parema ettevalmistusega  spetsialiste. Seetõttu määravad valikud haridusteel suurel määral inimeste toimetuleku tööturul.”

Pihori sõnul tuleks rohkem tegelda noortega, kelle haridustee katkeb enne erialase väljaõppe lõppu. ” 2010. aastal oli põhiharidusega noorte hulgas töötuse määr 46%, samal ajal kui kõrgharidusega noorte hulgas oli see vaid 12%” Pihori  hinnangul ei ole olemas universaalseid meetmeid põhiharidusega noorte haridusse tagasi toomiseks vaid probleemile peab lähenema individuaalselt, sageli võib tõhusaks osutuda hoopiski mõni mitteformaalse hariduse meetod või vajab noor psühholoogilist või sotsiaalset tuge.

“Oluline on probleemset noort märgata ja vajalikul hetkel abi osutada ja siin oleme me kõik vastutavad  – nii vanemad, kool, naabrid kui ühiskond tervikuna”

Konverentsil osalevad ettekannetega sotsiaalminister Hanno Pevkur, Lastekaitseliidu president Katrin Saks kui mitmed Eesti tippteadlased,

Konverentsi on võimalik jälgida video vahendusel.