Eesti Hindamise Ühingu avaseminaril tutvustab Klaas-Jan Reincke (CyclePlan Drive juht) ühingu eesmärke ja missiooni ning  Alasdair Reid (Technopolis Group Brussels direktor) räägib hindamiste parimatest kogemustest ja hindamisühingu tegevusest teistes riikides. Seminari arutelu “Probleemid ja väljakutsed Eesti hindamismaastikul” juhib Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp.

Eesti Hindamise Ühing ESTES on loodud eesmärgiga soodustada teadmiste- ja kaasamispõhise poliitika ja strateegiate kujundamist Eestis. Ühingu liikmed soovivad tõsta Eestis läbiviidavate hindamiste professionaalset ja eetilist taset ning hindamisalast teadlikkust ja kultuuri. ESTES toetab organisatsioonide ja süsteemide õppimisvõime parendamist ning hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate organisatsioonide ja inimeste koostööd.

Avaseminar toimub 14. juunil kell 15.00 Kalevi Meistrite toas, Rotermanni kvartalis. Eelregistreerimine aadressil info@praxis.ee.