Sotsiaalministeerium korraldab 13. mail 2011 Tallinnas rahvusvahelise konverentsi “Räägime palgast!”, mille sihtrühm on poliitikakujundajatest tööandjateni nii Eestist kui teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest.

Eestis toimub juba mõnda aega elav debatt palgalõhe üle. Käibel on palju müüte ja arvamusi, millest kaugeltki kõik ei põhine faktidel. Konverentsiga soovib Sotsiaalministeerium tõsta debati taset ja tuua fookusesse lahendused, mida erinevad riigid on kasutanud.

Konverentsil vaadeldakse lisaks naiste ja meeste palgaerinevuse statistilisele poolele soolist palgalõhet ka ajaloolises ja kultuurilises kontekstis ning arutletakse, miks on välja kujunenud meeste- ja naistetööd ning kas ja kuidas tekkinud olukorda muuta saab. Kogemusi jagavad lisaks Eesti esinejatele uurijad ja praktikud Rootsist, Norrast, Islandilt ja teistest Euroopa riikidest.

Konverentsi avaettekande teeb Praxise analüütik Pirjo Turk teemal “Mis on sooline palgalõhe?” Ettekanne annab ülevaate erinevatest palgalõhe mõõtmisviisidest, vastates küsimustele – mis on keskmine sooline palgalõhe, kuidas arvutatakse selgitatud palgalõhe ja millised on võimalikud põhjendused selgitamata palgalõhele. Lisaks erinevatele palgalõhe arvutamismeetoditele annab ettekanne ülevaate palgalõhe teoreetilistest selgitustest.

Ettekanne annab ülevaate ka soolise palgalõhe võimalikest tagajärgedest – mil viisil mõjutab naiste ja meeste palgaerinevus meie ja lähedaste elu olevikus ning tulevikus, kuivõrd võib palgalõhel olla mõju teistele sotsiaalsetele nähtustele (naiste risk elada vanaduspõlves suhtelises vaesuses, mõju lastele, perevägivald).