Kui kindlal pinnal püsib Eesti akadeemiliste töötajate järelkasv? Milline on rahulolu töökeskkonnaga? Kuidas tajutakse töö olemust ja ees seisvaid muutusi? Millisena nähakse oma karjääri mõne aasta pärast? Need on vaid mõned olulised küsimused, mis said vastuse äsja mõttekoda Praxise ja Tartu Ülikooli koostöös valminud uuringus „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“.

Uuringu tulemusi tutvustame 29. novembril kell 10.30-14.30 Tartus Lydia hotelli konverentsisaalis (Ülikooli 14) toimuval seminaril.

Kogu Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide akadeemilist personali hõlmanud küsitluse tulemused võimaldavad asetada Eesti teaduskeskkonna rahvusvahelisse võrdlusesse. Seni pole selles vallas nii laiapõhjalise uuringuna tagasisidet kogutud. Valminud raport võimaldab seostada akadeemilist karjääri laiemate ühiskondlike ning sotsiaal-majanduslike teguritega, andes olulist infot tervikliku teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundamiseks ja seiramiseks.

Uuringu viisid Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikool ja mõttekoda Praxis. Uuringu autorid on Eve Mägi, Kaupo Koppel, Kristi Kõiv, Eneli Kindsiko ning eksperdina Maarja Beerkens Leideni Ülikoolist Hollandis. Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Uuringut tutvustaval seminaril aitavad uuringutulemusi konteksti seada kaks ekspertide paneelarutelu, mis võtavad fookusesse teadlaskarjääri kujunemise ja tööõhkkonna ning akadeemiliste töötajate tegevus- ja töömustrid.

Päevakava:

10.30 Tervituskohv

10.45 – 12.15 Karjääri kujunemine ja tööõhkkond

12.15 – 12.45 Sirutuspaus

12.45 – 14.15 Akadeemiliste töötajate tegevus- ja töömustrid

14.15 – 14.30 Kokkuvõte ja sihiseade

Päeva juhib Maarja Beerkens Leideni Ülikoolist.

Palume oma osalemisest teada anda, registreerudes seminarile hiljemalt 26. novembril kell 10:00.