Praxis on sõltumatu mõttekoda, kes viib läbi uuringuid, analüüse ja muid töid eesmärgiga rikastada avalikku arutelu, luua uusi teadmisi ja leida mõjusaid lahendusi olulistele probleemidele ühiskonnas. Võtame tööle

MAJANDUSE JA SÄÄSTVA ARENGU PROGRAMMIJUHI

Mida kandidaadilt ootame? 

  • Sisukaid valdkonnateadmisi ja -kogemusi näiteks regionaalarengu, keskkonna-, ettevõtlus- ja innovatsiooniteemadel, sh rohe- ja digipööre
  • Häid juhi- ja eestvedajaomadusi ning suutlikkust oma ideed ellu viia, sh leida neile tellijad ja koostööpartnerid
  • Arusaamist analüütiku tööst – veel parem, kui oled ka ise analüütikuna suurepärane
  • Eesti ja inglise keele vaba valdamist 

 Mida pakume?

  • Tarku ja toetavaid (aga ka sult sama ootavaid) kolleege
  • Võimalust oma erialal kujundada Eesti ühe kaalukaima mõttekoja tegevusi ning osaleda juhtkonna liikmena kogu Praxise juhtimises
  • Brutopalka 3000 eurot täiskoormuse korral, paindlikkust töötingimustes 
  • Töötada saab Praxise Tallinna või Tartu kontoris ja kaugtööd tehes

Saada oma CV ja motivatsioonikiri praxis@praxis.ee hiljemalt 16. märtsil, mille järel kutsume edukamad kandidaadid vestlusele. Samalt aadressilt saab ka vastuseid täiendavatele küsimustele. 

Kui tunned, et pole (veel) valmis juhikohaks, aga tahaksid analüütikuna sellises programmis töötada, anna endast samuti teada!

 

Praxis väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Praxise Tallinna kontor asub hoones, mis on ratastooli kasutajale ligipääsetav. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks puudega töötajale. Samuti kohandame värbamisprotsessi mugavaks erivajadusega kandideerijale.