Mõttekoda Praxis on Eesti tunnustatuim sotsiaal-majanduslike rakendusuuringute läbiviija. Alates 2000. aastast oleme koostanud üle 500 analüüsi ja uuringu, et aidata kaasa ühiskonnaelu oluliste probleemide lahendamisele.

Miks tulla tööle Praxisesse?

Meil on sõbralik ja inspireeriv kollektiiv – Praxises töötab ligi 30 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu. Praxisega ühinedes saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse kaasa aidata Eesti ühiskonna edasi viimisele.

Hindame töö ja eraelu tasakaalu ning vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Praxis väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Praxise Tallinna kontor asub hoones, mis on ratastooli kasutajale ligipääsetav. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks puudega töötajale. Samuti kohandame värbamisprotsessi mugavaks erivajadusega kandideerijale.

Ootame Sind, kui:

• Sul on huvi töö- või sotsiaalpoliitika kujundamise ja analüüsimise vastu
• Valdad kvantitatiivseid analüüsimeetodeid või oled kogenud kvalitatiivsetes meetodites
• Huvitud poliitikaanalüüsist või sekkumiste kujundamisest ja hindamisest
• Oskad end suuliselt ja kirjalikult väljendada nii eesti kui ka inglise keeles
• Oled valmis oma töö tulemusi teistega jagama ja avalikkusele esitlema
• Sul on kõrgharidus (vähemalt BA)

Kandideerimist toetab:

• Uuringute ja analüüside eestvedamise ja projektijuhtimise kogemus
• Poliitikakujundamise ja analüüsimise kogemus

Analüütik asub tööle töö- ja sotsiaalpoliitika programmi. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut. Soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Töötada saab nii Tallinnas kui ka Tartus asuvas kontoris. Samuti võimaldame töötamist kodukontoris.

Praxises on kasutusel palgaastmete süsteem. Analüütiku töötasu sõltub väljavalitud kandidaadi oskustest ja kogemustest (nt alustava analüütiku brutopalgavahemik on 1500-2000 eurot, kogenud analüütiku palk on aga vahemikus 2000-2500).

Kandideerimiseks saada palun oma CV (koos publikatsioonide nimekirjaga) ja motivatsioonikiri Kirsti Meleskile aadressil kirsti.melesk@praxis.ee hiljemalt 3. jaanuaril 2022. Kuni 1 A4 pikkuses motivatsioonikirjas anna ülevaade oma oskustest ja kogemustest eeltoodud ootuste järgi ning jaga oma mõtteid, mida ja kuidas tahaksid Praxises teiste analüütikutega lähemalt uurida. Küsimuste korral kirjuta julgelt samale aadressile. Dokumendivoorust läbinud kandidaate ootab ees intervjuu ja kirjalik kodutöö.