Eesti suurim ja mõjukaim sõltumatu mõttekoda Praxis ootab oma kollektiivi tööpoliitika analüütikut. Analüütiku ülesandeks on Eesti ja rahvusvahelise tööpoliitika analüüside tegemine ning projektide eestvedamine.

Miks ühineda Praxisega? 

Praxises on sõbralik, arendav, üksteisest hooliv ja inspireeriv töökeskkond. Siin töötab ligi 25 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu ja soov teha parimaid poliitikaanalüüse. Saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse aidata kaasa Eesti ühiskonda edasi viivate muutuste loomisele.

Ootame Sind, kui Sa:

  • Valdad kvantitatiivseid analüüsimeetodeid (statistika, modelleerimine) või oled kogenud kvalitatiivses poliitikaanalüüsis (sekkumisloogika disain, võrdlev poliitikaanalüüs)
  • Oled vilunud STATA, R või muu analüüsitarkvara kasutaja
  • Sul on huvi tööhõive, täiskasvanute õppe või oskuste valdkonna vastu 
  • Oskad näha seoseid poliitikavaldkondade vahel
  • Sul on vähemalt magistrikraad
  • Sa oskad oma aega juhtida ja Sulle meeldib panustada töörühma õnnestumisse
  • Sa oled valmis oma töö tulemusi teistega jagama ja avalikkusele esitlema
  • Oskad end suuliselt ja kirjalikult väljendada nii eesti kui ka inglise keeles

Kandideerimiseks saada palun oma motivatsioonikiri hiljemalt 31.03.2021 aadressile mart.masso@praxis.ee. Kuni 2 A4 pikkuses motivatsioonikirjas anna ülevaade oma oskustest ja kogemustest eeltoodud ootuste järgi ning jaga oma mõtteid, mida ja kuidas tahaksid Praxises teiste analüütikutega lähemalt uurida.

Pakume võimalust töötada nii Tallinna kui Tartu kontoris. Samuti võimaldame töötamist kodukontoris. Hindame vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut, kuid soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Pakume brutotöötasu vahemikus 1800-2200 EUR. Töötasu sõltub eduka kandidaadi oskustest ja kogemustest. 

Praxis järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks erivajadusega töötajale.