Eesti suurim ja mõjukaim sõltumatu mõttekoda Praxis otsib TERVISEVALDKONNA ANALÜÜTIKUT. Analüütik panustab terviseprogrammi projektide õnnestumisse, loob uusi väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi poliitikakujundajatele ja vabakonnale.

MIKS ÜHINEDA PRAXISEGA?
Praxises on sõbralik, arendav, üksteisest hooliv ja inspireeriv töökeskkond. Siin töötab ligi 25 eksperti, keda ühendab sügav huvi oma valdkonna vastu ja soov teha parimaid poliitikaanalüüse. Saad endale suurepärased kolleegid ja võimaluse aidata kaasa Eesti ühiskonda edasi viivate muutuste loomisele.

OOTAME SIND KANDIDEERIMA KUI:
• Sul on head teadmised tervise või tervisepoliitika valdkondades;
• Sul on metoodiliselt hea ettevalmistus tervise valdkonna projektide elluviimiseks;
• Sa valdad kvantitatiivseid analüüsimeetodeid;
• Sul on magistrikraad tervise, sotsiaal- või majanduse valdkonnas;
• Oskad end suurepäraselt suuliselt ja kirjalikult väljendada nii eesti kui ka inglise keeles;
• Sul on valmisolek töötada erinevate projektidega samaaegselt;
• Oskad hästi juhtida oma aega ja väärtustad sujuvat meeskonnatööd.

LISAVÄÄRTUST LOOB MEILE KUI:
• Oled hästi kursis rahvusvaheliste tervisevaldkonna uuringutega;
• Sul on kogemus või võimekus tööks EL-i projektidega;
• Sa oled kogemustega projektijuht.

Pakume võimalust töötada kas Tallinna või Tartu kontoris. Hindame vabadust ühitada töötegemist oma muude oluliste tegemistega. Pakume tähtajatut täistööajaga töölepingut, kuid soovi korral saame kokku leppida ka osalises tööajas. Pakume brutotöötasu vahemikus 1600-2100 EUR. Töötasu sõltub eduka kandidaadi oskustest ja kogemustest.

Praxis järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning väärtustab kollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks erivajadusega töötajale.

Kandideerimiseks saada palun CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 8. juunil 2020 Anne Randvälile (anne.randvali@praxis.ee). Motivatsioonikirjas tutvusta oma ettevalmistust ja kogemust tervisevaldkonnas – too välja nii kitsamad teemavaldkonnad, mille vastu huvi tunned ja millega tegelenud oled, kui ka metoodiline ja analüütiline kogemus.

www.praxis.ee
tel. 640 8000