Mõttekoja Praxise nõukogu kinnitas kolm uut liiget. Alates 10. detsembrist liitusid nõukoguga Ardo Hansson, Kristjan Lepik ja Maarjo Mändmaa. Nõukogust lahkuvad Triinu Tombak ja Karsten Staehr, kellelt võtab esimehe rolli üle Maarjo Mändmaa. 

Maarjo Mändmaa on pikaajalise kogemusega avaliku sektori sotsiaalvaldkonna tippjuht. Alates 2007. aastast juhatab ta AS Hoolekandeteenused tööd, mis koondab ühe katuse alla Eesti psüühilise erivajadusega inimeste erihooldekodude juhtimise ja haldamise. Ta on juhtinud Riigikantselei avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma. Maarjo Mändmaa on Riigireformi Radari kolleegiumi liige ning samuti on ta üks liikumise Sõbralik Eesti algatajatest.

Ardo Hansson oli aastatel 2012-2019 Eesti Panga president ning kuulus Euroopa Keskpanga nõukogusse. Enne seda töötas Hansson Maailmapangas Balkani ja Ida-Euroopa riikide majandusanalüütiku ning majanduspoliitika osakonna juhina Hiinas. Tal on Eesti avaliku sektori ülesehitamise kogemus, töötades 1990. aastatel peaministri majandusnõuniku ja välisministeeriumi nõunikuna. Ta on olnud rahareformi komitee ja Eesti Panga nõukogu liige. Ardo Hanssonil on doktorikraad majandusteaduses Harvardi Ülikoolist ning ta on töötanud õppejõu ja teadustöötajana erinevates maailma ülikoolides.

Kristjan Lepik on tehnoloogia- ja majandusekspert. Ta on lõpetanud 2000. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Lepik on töötanud investeerimise valdkonnas LHV pangas ning Eesti Arengufondi eksperdina tegeles ta nutika spetsialiseerumise analüüsiga, aidates leida valdkondi, kus leidub suurim potentsiaal Eesti ettevõtluse ja teaduse koostööks. Viimastel aastatel on Lepik ehitanud tooteid  idufirmades Teleport ja Topia. Digitaalse ühiskonna eestkõnelejana nõustas ta ka Eesti e-residentsuse meeskonda.

Kokku on Praxise nõukogu hetkel viieliikmeline. Nõukogus jätkavad Kristi Liiva ja Tiina Randma-Liiv.