Uuring: noorte liikumist pärsivad huvipuudus ja raha vähesus

28. juuni 2022

Praxise uuris kaitseministeeriumi tellimusel noorte tervisekäitumist ning selgitas, et nende väheste liikumisharjumuste taga on nii huvipuudus, suur koolikoormus kui ka krõbe hind.

Uuringust selgus, et noorte liikumissoovi märgatava vähenemise põhjused on mitmekesised ja omavahel seotud. Eristada saab sotsiaalseid põhjuseid, milleks on huvi, motivatsiooni või materiaalsete võimaluste puudumine, samuti kehv suhtumine sporti; ajalisi põhjuseid, milleks on suur koolikoormus või muude huvide eelistamine, samuti trenniaegade sobimatus; emotsionaalsed põhjuseid, milleks on läbipõlemine, huvi kadumine ja ebamugavus; majanduslikke põhjuseid, milleks on trennitasude kasv ja ebavõrdsed toetused, aga ka füüsilisi põhjuseid, milleks on vigastused, sportlike tulemuste kesisus ja kasvust tulenevad muutused.

Noorte liikumisharjumused on langustrendis ülemaailmselt. Kriitiline on olukord just vanusegrupis 11-17, just selles vanuses loobuvad noored sageli treeningutest. Ka registriandmetest on näha, et pärast 13. eluaastat väheneb noorte osalus sporditreeningutes oluliselt. Samas trennidesse jätkajate treeningkoormused suurenevad märgatavalt.

Vähene liikumine ja kehakaalu tõus avaldab mõju noorte elukvaliteedile ning tervisele. Näiteks treenimata ajateenijatel on neli korda suurem vigastuste määr kui nende parema füüsilise ettevalmistusega eakaaslastel. Uuringud näitavad, et varasem tervisespordi või sporditreeningute mittetegemine soodustab ka ajateenistusest väljalangemist.

Edasi loe Postimehe veebist!

Allikas: Uuring: noorte liikumist pärsivad huvipuudus ja raha vähesus, Postimees

Kommentaarid