Mõttekoda Praxise analüüsist selgus, et Eestis polegi täna väga palju seadusi, mis reguleeriks dopinguainete kasutamist.

Laialdaselt tuntud dopinguainete – kasvuhormooni ja anaboolsete steroidide ja veredopingu – kasutamist reguleerivat Eesti seadusandlust analüüsides avastas Praxis, et selliseid seadusi täna Eestis väga palhju ei olegi.

Dopinguainete kasutamise kontrolli viib läbi Eesti Antidopingu ja Spordieetika sihtasutus, kes positiivse analüüsi korral üldjuhul määrab sportlasele võistluskeelu. Tavaliselt sellega asi piirdubki, sest Eestis pole veel dopinguainete tarvitamine kriminaliseeritud. Seetõttu pole ka politseil ega prokuratuuril võimalik juhtumit edasi uurida.

Küll aga jõustus alates eelmise aasta 1. märtsist karistusseadustikus uus paragrahv, mis lubab dopinguaine või meetodi kasutamisele kallutamise, abistamise, tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise või edasiandmise eesmärgil valdamise eest karistada rahatrahvi või vangistusega. Sama seaduse abil mõisteti süüdi tuntud suusatreener Mati Alaver.

Praxise analüüs tõi välja sellegi, et dopinguainete – eelkõige anaboolsete steroidide – tarvitamine erinevatel eesmärkidel harrastusspordi tasemel on arvatust palju suurem.

Praxis viis analüüsi läbi rahvusvahelise uuringufirma Ecorys üleeuroopalise uuringu raames.

Allikas: , Delfi